Procesmønstre

Lidt om personprofilanalyser

At analysere er noget helt andet end at teste. Forskellen ligger i, at der i analyser udelukkende er rigtige svar. Vi kan altså hverken “bestå” eller “dumpe” i analyser. Eksempelvis kan vi teste vores kondition, udholdenhed, IQ, og enten “bestå” eller “dumpe” heri – dette altså ikke tilfældet i en personprofilanalyse. Der er alene mening i at nogle egenskaber er brugbare i forhold til nogle situationer, mens andre egenskaber er mere brugbare i andre sammenhænge. Det er netop for at få belyst personlighedstræk og egenskaber at analyser bruges.

Vi mener det er helt forkert at bruge ordet test når det handler om personprofiler.
Det er umuligt at teste persontyper – de kan udelukkende analyseres og beskrives.

Hvis hjernen er vores styresystem, kan Procesmønstre betegnes som styresystemets opsætning

Figuren nedenfor viser, at de traditionelle personprofilanalyser arbejder ud fra adfærden som udgangspunkt for persontypebeskrivelsen. Ofte unuanceret og uden indsigter i de mere mentale processer og aspekter der er baggrunden for adfærden. Det er netop styrken i Procesmønstrene, at beskrive de mentale strategier og tankeprocesser der skaber ”klientens” adfærd. Procesmønstre arbejder langt mere nuanceret end standart analyserne. Procesmønstrene gør det muligt, at arbejde med sine ”mentale strategier og processer” og derigennem udvikle og tilpasse mere hensigtsmæssig adfærd uden ”at lave om på sig selv”.

Procesmønstre giver mere præcise beskrivelser af vores processer og tankemønstre

Procesmønstre er betegnelsen for de sindsprocesser, som er med til at tegne vores personlighed.

 De er ”programmer” vi bearbejder informationer, oplevelser og løser opgaver med. De er med til at udvikle vores egne helt unikke sandheder, synspunkter og løsninger. Procesmønstrene giver muligheder for dybere og mere nuancerede forståelser af vores måde at opfatte, tænke, føle og handle på. De gør nemmere for os at kommunikere med hinanden, motivere hinanden og evt. hjælpe med personlige forandringsprocesser.
Alle procesmønstre er lige værdifulde, og ingen procesmønstre er rigtige eller
forkerte. De er blot medvirkende til en persons måde at bearbejde information på,
og hver enkelt mønster har sine egne virkninger og formål. Mønstrene kan ændre
sig over tid og fra kontekst til kontekst. Eksempelvis fra job til privat.
Den måde vi anvender mønstrene på er afhængig af vores følelsesmæssige tilstand,
hvilke ressourcer der er til rådighed, vores stressniveau og aktive mønstres inden
byrdes påvirkning af hinanden.

Procesmønstre afspejles i vores:

  • sprogmønstre
  • non-verbale adfærd
  • fysiologi.
  • Procesmønstrene beskriver mentale processer bag adfærd
    • IKKE mennesker.

Den store fordel ved Procesmønstrene er at de er nemme at coache og mentaltræne på – med andre ord nemmere at hjælpe mennesker med at udvikle andre mentale strategier og tankeprocesser og hermed anden adfærd – vel at mærke uden at lave om på sig selv.