Effektivt arbejde med TEAM

Stort set alle “out door” og sociale aktiviteter kaldes i et sammensurium for “Team Building”.
Et noget slidt begreb der bruges om bl.a., at gå på gløder, rapelling, folkedans, korsang, madlavning, kanotur på Gudenå, etc.
Ofte helt uden klart defineret grundlag for at arbejde seriøst med Team.

Together Everyone Achieves More

Arbejdet med Team skal tages seriøst.
Vi har 2 overordnede tilgange:

 1. Relevans for arbejdet med Team, i hvilket omfang og med hvilke aspekter.
 2. Ledelse af Team.

1. Relevans og omfang

I dialogen med jer tager vi udgangspunkt i følgende:

 • I hvor høj grad opgaverne der skal løses er fælles opgaver.
 • I hvor høj grad teamet er fælles om ansvaret.
 • Hvor stort behovet er for information og kommunikation mellem teamets medlemmer.
 • I hvor høj grad der er behov for egentligt samarbejde om opgaver.
 • I hvor stor grad teamets medlemmer er gensidigt afhængige af hinanden.
 • I hvor høj grad teamets medlemmer honoreres/belønnes fælles.
 • Aspekterne diskuteres ud fra behovet og ud fra i hvor høj grad samarbejdet fungerer.
 • I jo højere grad, jo større er behovet for at arbejde med og udvikle sit Team.

2. Ledelse af Team

Vi arbejder med team ud fra følgende betragtninger:

 • Team Building – at bygge og sammensætte Team
 • Team Training – at træne Team
 • Team Innovation – at udvikle Team.

Forudsætninger for alle 3 betragtninger er:

 • fælles Visioner, mål og opgaver
 • fælles Mission & Berettigelse for hele teamet, suppleret med Mission og Berettigelse for det enkelte Teammedlem,
  herunder forpligtelser
 • fælles identitet, selvopfattelse, rolle og position
 • fælles værdier, holdninger og overbevisninger (mindset)
 • viden & Færdigheder i teamet skal modsvare teamets opgaver
 • adfærd, kommunikation og samarbejde i overensstemmelse med det her skitserede
 • ansvar, opgaver, regler, kommandoveje, planer, alternative planer etc. er definerede
 • systemer, hjælpemidler, værktøjer etc. er til rådighed
 • nødvendige beføjelser er frigjorte og givet til teamet og informeret herom til relevante partnere, kolleger etc.
 • platformen udgøres af Mentalledelse® og Den Mentale Forretningsplan®.